Siden er under opbygning.

Finder du ikke, hvad du søger, så kontakt os på [email protected]

Du har ingen varer i din varekurv.

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

INTET SALG TIL GRØNLAND, FÆRØERNE SAMT UDLANDET.

Betaling

Betales der med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt.

Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1.200,00 kr. når dit dankort misbruges ved brug af pin-koden.

Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken muheco.dk eller andre har mulighed for at læse dataene.

Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra muheco.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

I vores e-butik kan du betale med følgende betalingsmidler:

Dankort
Visa/Dankort/MasterCard/E-Dankort

Ved betaling via konto-overførsel påfør venligst ordrenummer, bemærk din ordre bliver ikke afsendt før vi har registreret din indbetaling.

Reklamationsret
Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen.

Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig.
Når du ønsker at reklamere over et produkt skal det indsendes til os på vores adresse: Muheco Handel A/S, Industrivej 13, 6600 Brørup

Når du returnerer varen, bedes du angive følgende bemærkninger på pakken:
Ordrenummer og/eller fakturanummer. Hvis det er muligt vil en fakturakopi, vedlagt i pakken, være at foretrække.

Fortrydelsesret

Hvis du fortryder dit køb, har du 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk købelov, når du handler på muheco.dk. Find vores fortrydelsesformular her

Almindelige betingelser
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt med vor ledelse. Ingen andre er bemyndiget til at acceptere, bekræfte eller ændre en ordre, give tilsikringer, løfter eller garantier på vore vegne.
Disse salgs- og leveringsbetingelser erstatter alle øvrige salgs- og leveringsbetingelser som der måtte være henvist til, tilbudt eller du har fået forståelsen af ved forhandling eller på anden måde i forbindelse med handel mellem os med reference til de varer som relaterer sig til bestillingen. Uden præjudice til det generelle i det forudgående, er vi ikke bundet til nogen standard betingelser eller af dig trykte betingelser i nogle af dine dokumenter.
Følger du råd og vejledning givet af os, vor medarbejdere eller forhandlere angående oplagring, applikationen eller brug af varen, og denne ikke er givet skriftligt, er det helt din egen risiko og vi kan ikke gøres ansvarlig. Der kan ikke gøres ansvar og erstatningspligt gældende overfor Muheco A/S, såfremt et sådant råd eller en vejledning ikke er bekræftet skriftligt til dig fra os.

Du kan bestille varer fra muheco.dk
- via onlineshoppen på www.muheco.dk
Da vi arbejder med følsomme data i form af dankort m.v. modtager vi kun bestilling over hjemmesiden, så der aldrig skal herske tvivl ved evt. dankort-misbrug.
Men man er selvfølgelig meget velkommen til at ringe og få hjælp til sin bestilling.

Alle priser på websitet angives både med og uden moms.

Når du bestiller varer via vores website skal du være opmærksom på:

- Det automatiske ordresystem hos muheco.dk sender en e-mail, med oplysninger om din ordre.
- Endvidere genereres en tilsvarende aftale ved endt bestilling, som kunden opfordres til at printe.

Moms
Alle priser og omkostninger og dermed forbundne gebyrer er inklusive moms, som er blevet tillagt i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Dokumentation
Faktura fremsendes i 1 eksemplar.

Aftalens omfang
1. Aftalen er først bindende, når vi har accepteret ordren.
2. Vor frafaldelse af vore rettigheder i forbindelse med et eventuelt brud på disse salgs- og leveringsbetingelser, kan på ingen måde skade eller påvirke en senere håndhævelse af betingelserne og kan ikke anses for at være en frafaldelse ved eventuelle efterfølgende brud.

Porto/fragt
Forsendelsesgebyr vil blive faktureret for alle ordrer til dækning af transport og emballage. I tilfælde af, at vi ikke er i stand til at levere en komplet ordre fra lager, vil forsendelsesgebyr kun blive pålagt den oprindelige forsendelse. Alle efterfølgende forsendelser i henhold til den afgivne ordre vil blive sendt uden beregning af transport og emballage. Vi påtager os ikke ansvaret for fragtførerens forsinkelse.

Ved køb under kr. 500,00 (ex. moms) pålægges porto pålydende kr. 35,00 ex. moms (til Jylland, på Fyn og Sjælland samt brofaste øer).

Køb over kr. 500,00 (ex. moms) leveres fragtfrit (til Jylland, på Fyn og Sjælland samt brofaste øer).

For levering til ikke-brofaste øer, bedes du kontakte Muheco. Vi leverer ikke til Grønland, Færøerne samt udlandet.

Pakker mellem 0 - 10 kg leveres til pakkeshop, der ligger i forbindelse med en dagligvarebutik, en kiosk eller en anden detailhandler med lang åbningstid – også lørdag og søndag. Når pakken ankommer til pakkeshoppen, får du en sms om, at pakken er klar til at blive afhentet.

Pakker over 10 kg leveres til døren.

Bliver en vare ikke afhentet i pakkeshop/posthus og kunden ikke ønsker varen, tilbagebetales købsbeløbet fratrukket returomkostningen.

Hvis kunden alligevel ønsker varen, skal der betales fragtomkostninger for ny levering, også selvom der var gratis fragt i første omgang.


Tegninger og beskrivelser
1. Alle specifikationer, tegninger og detaljerede oplysninger om vægt, mål, kapacitet m.v. her på siden har til formål at give en generel beskrivelse af vore produkter, men udgør ikke en del af aftalen.
2. Såfremt beskrivelsen af varer, som ikke er fremstillet af os, i korrespondance, brochure, faktura eller dette katalog ikke stemmer overens med fabrikantens beskrivelse, antages fabrikantens beskrivelse for at være den korrekte. Fabrikantens beskrivelse kan fås hos os.
3. De tekniske detaljer her på siden er så vidt vi ved korrekte, men der gives ingen garanti herfor. Vi kan ikke gøres ansvarlig eller blive pålagt erstatningspligt for fejl, beskadelser, følgeskader, skader eller andet, direkte eller indirekte, der skyldes manglende eller ufuldstændige tekniske beskrivelser på siden, uanset om det skyldes uagtsomhed, tilsidesættelse eller andet fra vor side.

Præstation
1. Medmindre vi specielt har givet garanti for præstationsværdier, tolerancer eller karakteristika, er det ikke vort ansvar, hvis sådanne værdier ikke opnås, uanset om det skyldes uagtsomhed fra vor side eller andet.
2. Kunden har alene ansvaret for at sikre, at varerne fuldt ud dækker hans behov bortset fra de tilfælde, hvor vi specielt har informeret kunden skriftligt om, at varerne dækker disse behov, og hvor vi i forvejen har fået alle informationer om kundens nøjagtige behov.

Garanti
1. Såfremt der inden for 12 måneder (medmindre andet er aftalt) fra leveringstidspunktet ved normal brug konstateres mangler på grund af materiale-, produktions- eller konstruktionsfejl, er vi forpligtet til at afhjælpe sådanne mangler enten ved reparation eller - efter vort valg - ved ombytning, forudsat at varerne eller de fejlbehæftede dele returneres til os fragtfrit og forsvarligt emballeret inden for 12 måneder herefter, sammen med en skriftlig meddelelse om manglen og specifikation af købsdato i form af faktura. Ingen varer må returneres uden forudgående aftale med os. Vor eneste forpligtigelse og Deres eneste retskrav I denne bestemmelse, er begrænset til omkostninger ved reparation eller vi bytter varen De har modtaget.
2. Bortset fra ansvar ved død og personskade som følge af tilsidesættelse af den gældende lovgivning påtager vi os intet som helst ansvar for følgeskader og tab, uanset om der er tale om kontraktbrud, tort, fejlinformation o.l., som måtte opstå ved eller i forbindelse med vor leverance af varer til kunden.

Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til varerne forbliver hos os, indtil købesummen ifølge aftalen og andre eventuelle udestående beløb ifølge andre aftaler er betalt til os.

Forbehold

Der tages forbehold for udgåede varer, prisstigninger, valutaændringer, afgiftsændringer, udsolgte varer, restordrer, ikke fremkomne varer, tastefejl og force majeure, ligesom vi forbeholder os ret til at annullere ordrer, vi ikke kan ekspedere grundet disse vilkår.

Telefonordrer
Telefonordrer betragtes som hasteordrer og ekspederes normalt samme dag, forudsat at de modtages inden kl. 13.00. Fredag kl. 11.30. Ved telefonordrer bedes ordrenummeret og kundenummer oplyst, når dette er muligt, og ved skriftlig bekræftelse af ordrer bedes ordet "Bekræftelse” tydeligt anført sammen med vort referencenummer for at undgå dobbeltregistrering af ordren. Det er ikke nødvendigt at fremsende bekræftelse af ordrer, medmindre kundens system kræver dette.

Terminsfastlagte leveringer
1. Levering finder sted på den adresse, som er specificeret af kunden. Vi er berettiget til at benytte et transportmiddel efter eget valg.
2. Risikoen for varerne overgår til kunden, når varerne er læsset på transportmidlet.
3. Vi er berettiget til at foretage delleveringer.
4. Varerne faktureres til den pris, der gælder for den ordrede mængde.
5. Delleveringer kan ikke fastlægges ud over en periode på 12 måneder fra ordredato.

Levering
Vi vil tilstræbe at levere ifølge aftalen, men vi kan ikke påtage os noget ansvar for forsinkelser. Eventuel overskridelse af en leveringstermin, hvor der ifølge aftalen skal delleveres i overensstemmelse med terminsfastlagte leveringer, fratager os ikke retten til at foretage øvrige delleveringer i henhold til aftalen.

Forsinkelse og transportskader
Både fragtfører og vi skal underrettes inden tre dage fra modtagelse af varerne, hvis der er tale om skjulte fejl. Ved synlige fejl skal der reklameres ved modtagelse af varen, og i tilfælde af manglende levering straks ved modtagelse af faktura, idet vi ellers ikke kan påtage os noget ansvar herfor.

Ophavsrettigheder og patenter
Vi har taget alle rimelige, forretningsmæssige forholdsregler for at sikre, at varerne ikke krænker tredjeparts patenter, design, varemærker, ophavsrettigheder eller andre rettigheder, men vi kan ikke garantere herfor og kan ikke påtage os noget ansvar for en sådan krænkelse uanset hvorledes denne måtte opstå.

Force majeure
Såfremt opfyldelse af aftalen eller forpligtelser i forbindelse hermed forhindres, begrænses eller modstrides af årsager eller omstændigheder (bortset fra økonomi), som den forpligtede part ikke er herre over, er denne part ikke forpligtet til opfyldelse heraf, så længe forhindringen, begrænsningen eller modstriden varer, når han straks giver den anden part meddelelse herom, og når han gør sit bedste for at undgå eller fjerne sådanne årsager til manglende opfyldelse og ufortøvet genoptager opfyldelsen af aftalen, når sådanne årsager er fjernet eller indskrænket.

Ansvar
Det er kundens ansvar at sikre, at varerne kan anvendes til dennes applikationer. Vi har gjort vort bedste for at sikre, at alle informationer på denne side er korrekte. Vi påtager os intet ansvar for tab som følge af fejlinformationer uanset hvorledes disse måtte opstå. I intet tilfælde kan kontraktbrud, tort, tilsidesættelse eller anden fejl fra vor eller vore medarbejderes side give anledning til ansvar for tab af indtægt, følgeskader og - tab uanset årsagen hertil. Vi vil tilstræbe at levere en vare der opfylder oprindelige specifikationer eller tilbage betale pengene hvis De allerede har betalt varen.

Gældende lov
Retsspørgsmål i forbindelse med aftalen skal behandles efter gældende dansk lov, og tvistigheder skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. Afviser Sø- og Handelsretten at behandle sagen, skal sagen afgøres ved retten i Esbjerg.

Almindelige betingelser
Ejendomsret
Intet indeholdt heri har indflydelse på de underforståede forpligtelser vedrørende ejendomsret o.l. i henhold til købeloven, eller berører de lovmæssige rettigheder, man har som forbruger i henhold til købeloven.